Партньори

Местата, на които може да откриете книжките на „Планинка“

София
 Gifted Sofia
ул. Иван Денкоглу 24

Национален природонаучен музей 
бул. Цар Освободител 1

Онлайн
•  Point 1

За чужбина
Българска книга зад граница